Thẻ: Blog

WordPress là gì?

WordPress là gì? Tải code web mã nguồn mở WordPress

WordPress là gì? Theo wikipedia WordPress là một hệ thống xuất bản blog viết bằng ngôn ngữ lập trình PHP và sử dụng MySQL database (cơ sở dữ liệu MySQL). WordPress là hậu duệ chính thức của b2/cafelog, được phát triển bởi Michel Valdrighi. Cái tên WordPress được đề xuất bởi Christine Selleck, một người […]

Chát Facebook với Hải Vũ